På Regionshospitalet Randers skal vi til at bygge nyt og ombygge hospitalet for at skabe et akuthospital, der sikrer de bedste rammer for både patienter og personale. Med byggeriet skaber vi et nyt og tidssvarende hospital, der er tilpasset patienternes, personalets og hospitalets behov i dag og i fremtiden.

Vi starter med at bygge i løbet af 2020. Byggeriet forventes at stå færdigt i 2032.

Et nyrenoveret og ombygget hospital

Vi renoverer og ombygger store dele af hospitalet, så hospitalets fysiske rammer lever op til patienternes forventninger til et moderne hospital. 

Regionshospitalet Randers set fra Skovlyvej efter udvidelse.

Som noget af det første, skal vi bygge fem nye etager ovenpå den eksisterende akutafdeling. På den første nye etage indretter vi til en ny og moderne operationsgang. De fire øverste etager bliver et sengetårn med nye sengeafsnit. 

Færre personaleskift og afdelingsskift 

Vi ombygger hospitalet, så vores patienter kommer til at opleve færre personaleskift og afdelingsskift. Vi placerer afdelinger, der ofte samarbejder tæt på hinanden, så vi sparer vores patienter og personale for lange afstande mellem afdelinger og unødige mange skift. 

I den vestlige ende af hospitalet placerer vi operationsgangen, så den er tæt placeret på vores akutmodtagelse. I den østlige ende af hospitalet tæt på p-huset samler vi behandlingstilbud, hvor patienter får behandling eller møder op til undersøgelser uden, at de bliver indlagt. 

Nyt fælles klinikområde

Vi ombygger, så vi placerer behandlingstilbud, dagafsnit og klinikker tæt på hinanden. Indgang A er placeret tæt på vores parkeringshus og bliver hovedindgangen for denne type af behandling og undersøgelse. 

Vi samler afdelinger indenfor samme lægefaglige speciale 

Vi samler i udgangspunktet sengeafdelinger og klinikker indenfor samme lægefaglige speciale, så de er placeret tæt på hinanden og på samme etage.

Hent detaljeret plan for hele byggeriet på Regionshospitalet Randers (PDF)

Nye og moderne én- og tosengsstuer

I dag er sengestuerne på Regionshospitalet Randers tosengsstuer og firesengsstuer. Vi indretter nye og moderne én- og tosengsstuer, så sengestuerne i højere grad lever op til patienternes forventninger. Med vores nye sengestuer skaber vi de bedste muligheder for, at læge og patient kan tale sammen uden unødvendige forstyrrelser. 

Fremtidig énsengsstue på Regionshospitalet Randers efter ombygning og renovering.

Illustration af fremtidig énsengsstue på Regionshospitalet Randers

I sengetårnet bygger vi nye og moderne gange på sengeafsnittene, så de i endnu højere grad tilpasses patienternes og hospitalets behov.  

Illustration af fremtidig gang på sengeafsnit på Regionshospitalet Randers

Fakta

Får byggeriet betydning for min behandling?

Kontakt projektgruppen for byggeriet på Regionshospitalet Randers