2018 2019 2020 2021
Akutte indlæggelser, årligt

 37.665

27.731

27.697

18.355

Skadestuebesøg, årligt

15.748

14.473

14.210

10.113

Ambulante besøg, årligt

160.873

157.627

144.083

94.669

Antal fødsler, årligt

2066

2190

2242

1635

Antal operationer, årligt

ingen data

25.327

24.435

16.169

Antal hofteoperationer, årligt

ingen data

519

457

294

Indlæggelsesdage, gnms.

2,2

2,2

2,1

2,1

Normerede senge

232

191

Ansatte

1800

1691

1696

1987

Budget

1,1 mia. kr.

ingen data

1,28 mia. kr.

1,26 mia. kr.

Nyeste tal fra september 2021.