I Region Midtjylland er ledelse og samarbejde baseret på 3 værdier. Hospitalet har fortolket værdierne:

Dialog

På Regionshospitalet Randers betyder dialog:

- Vi tilpasser os den konkrete situation både skriftligt, mundtligt og med vores adfærd

- Vi er åbne og tilgængelige og sætter handling bag ordene

- Vi skaber løsninger sammen med patienterne

Dialog har ydmyghed og respekt overfor patienter, pårørende og hinanden som sin forudsætning.

Dygtighed

På Regionshospitalet Randers betyder dygtighed:

- Vi løfter hinanden og dermed vores resultater til et stadigt højere niveau

- Vi omsætter faglig viden til gavn for patienterne og hinanden

- Vi skaber tryghed for patienterne gennem stærke personlige kompetencer

Dygtighed har et tillidsfuldt, tværfagligt samarbejde som sin forudsætning.

Dristighed

På Regionshospitalet Randers betyder dristighed:

- Vi sætter os høje mål og tør afprøve nye veje

- Vi udfordrer vaner og kulturer

- Vi er ildsjæle, der sætter os selv i spil

Dristighed har trygheden ved, at det er tilladt at fejle, som sin forudsætning.