På Regionshospitalet Randers ønsker vi at tilbyde behandling og pleje af højeste kvalitet. Vi arbejder målrettet på at sikre et effektivt behandlingsforløb i sikre og trygge rammer og med patienten som partner.  

Gode patientforløb i sikre og trygge rammer

Vi lægger stor vægt på, at du som patient får et godt og sikkert behandlingsforløb, og via forebyggende tiltag fra Patientsikkert Sygehus søger vi at undgå forekomsten af fejl og situationer, hvor ikke alt forløber som forventet (utilsigtede hændelser). 

Vi ønsker at bidrage til et effektivt samlet behandlingsforløb ved at sørge for, at din læge får hurtigt besked, når du bliver udskrevet. Målet om at udsende brevene senest 2 dage efter udskrivelse er endnu ikke helt nået, men vi er næsten i mål. 

Med patienten som partner

Vi tillægger inddragelse af patienter og pårørende stor værdi og tror på, at det har en afgørende positiv effekt på behandlingen. Derfor informerer og vejleder vi dig, så du bliver i stand til bedst muligt at tage hånd om din sygdom, og vi inddrager dine pårørende, hvis du ønsker det. 

Vi samler vores viden om interaktion med patienterne et centralt sted, så vi kan udnytte vores fælles erfaringer til at skabe et endnu bedre fundament for inddragelse af dig og dine og pårørende. 

Måler på kvaliteten

Via interne målinger og undersøgelser tager vi jævnligt temperaturen på kvaliteten i vores ydelser, og vi laver en årlig brugerundersøgelser hos vores patienter. Finder vi områder, hvor vi ikke lever op til de foreskrevne krav, udarbejder vi en beskrivelse med tiltag, der skal rette op på forholdene. 

Vores placeringer i Danmarks Bedste Hospitaler

På hospitalet har vi flere placeringer, som vi er meget stolte af i Danmarks Bedste Hospitaler. 

I 2021 forsvarede Ortopædkirurgien vores flerårige 1. plads i behandling af hoftenære lårbensbrud. 

Også i 2021 blev Kvindesygdomme og Fødsler for andet år i træk kåret til at være de bedste til hysteroskopi, som er kikkertundersøgelse af livmoderhulen. 

Og så fik vi en 2. plads i obstetrik, som er specialet for graviditet og fødselshjælp.