Hospitalets bæredygtige legeplads, Cirkulær Play, bliver taget i brug. Foto: Helle Brandstrup Larsen

Regionhospitalet Randers' bæredygtighedsstrategi lægger sig op ad den regionale strategi, hvor der tages afsæt i FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

I hospitalets strategi er der fokus på, at bæredygtighed skal integreres i kernen af vores ydelser, så det ikke blot handler om klima, miljø og økonomiske prioriteringer, men også om mennesker.

Derfor skal vores initiativer i forhold til bæredygtighed harmonere med vores målsætning om at være en socialt ansvarlig arbejdsplads, der skaber godt arbejdsmiljø uden at gå på kompromis med den sundhedsfaglige kvalitet.

Regionens vision:

I 2030 vil vi være en cirkulær region med bæredygtige indkøb, genbrug, genanvendelse, vedvarende energi og minimalt forbrug. I 2050 vil vi gerne være CO2-neutrale.

Center for Bæredygtige Hospitaler

Svanemærket rengøring

CirkulærPlay

Flere initiativer på hospitalet