15. marts 2019

Foto: Helle Brandstrup Larsen

Patienter er generelt godt tilfredse med behandling og pleje på Regionshospitalet Randers. Det viser den årlige, nationale undersøgelse af patienttilfredshed (LUP), hvor særligt personalets venlighed og imødekommenhed igen scorer højt.

Patienter på Regionshospitalet Randers oplever i høj grad et venligt og imødekommende personale, der gør sig forståelige, og som er gode til at give svar på spørgsmål om behandling under indlæggelse. Herudover oplever patienterne bl.a., at hospitalets lokaler er rene, og at der er tydelig skiltning til klinikkerne.

Patienterne bliver spurgt en gang om året til deres oplevelser på hospitalet i Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP), og resultaterne for 2018, der offentliggøres i dag, viser en generel stabilitet i patienttilfredsheden.

- Sidste år oplevede vi fremgang i patienttilfredsheden, og i år kan vi se, at vi samlet set fastholder den høje patienttilfredshed. Det er takket være et dygtigt og engageret personale, der arbejder målrettet for at gøre det bedste for patienterne og de pårørende. Dog er der områder, som vi skal forbedre f.eks. kan vi se, at vi skal gøre en indsats for at inddrage patienter og pårørende mere i beslutninger om behandlingen, siger Lone Winther Jensen, lægefaglig direktør, Regionshospitalet Randers.

Tilfredshed med det samlede forløb

Patientundersøgelsen er foretaget blandt i alt 3.154 patienter, der fordeler sig mellem ambulante patienter, akut indlagte patienter og planlagt indlagte patienter. Herudover er 296 fødende kvinder også blevet spurgt ind deres oplevelser på Regionshospitalet Randers.

Fælles for patientgrupperne er, at de overordnet set er tilfredse med deres forløb fra indlæggelse til udskrivelse på Regionshospitalet Randers. Tilfredsheden ligger på landsgennemsnittet for de ambulante og akut indlagte patienter. De planlagt indlagte patienter vurderer, at det samlede indlæggelsesforløb i høj grad er godt tilrettelagt på Regionshospitalet Randers – og deres tilfredshed ligger over landsgennemsnittet. Det samme gælder de fødende kvinder, der også generelt er meget tilfredse med at føde på hospitalet, og deres tilfredshed ligger samlet over landsgennemsnittet.

Høj tilfredshed blandt øjenpatienter

Øjenklinikken i Kirurgisk Fællesafdeling er en af de enheder og afdelinger på hospitalet, der holder en høj patienttilfredshed. Resultaterne fra undersøgelsen viser, at øjenpatienterne vurderer personalets indsats over landsgennemsnittet i størstedelen af spørgsmålene.

- Vi er glade for, at patienttilfredsheden er høj. Vi har igennem alle årene satset benhårdt på at levere den allerhøjeste kvalitet inden for både behandling og pleje. De positive tilbagemeldinger er et stort skulderklap til klinikkens engagerede personale, der yder deres bedste for vores øjenpatienter. Personalets engagement og drive smitter også positivt af på patientoplevelsen, siger Kristian Næser, specialeansvarlig overlæge i Øjenklinikken.

Forbedring af kvaliteten

Regionshospitalet Randers bruger resultaterne fra de årlige LUP-undersøgelser til løbende at forbedre kvaliteten i behandling, pleje og samarbejdet med patienterne og de pårørende. Patienternes tilbagemeldinger bliver indarbejdet i det daglige arbejde på hospitalet for at tilrettelægge behandlingen på patientens præmisser.

Yderligere oplysninger:

Lone Winther Jensen, lægefaglig direktør, tlf.:4027 8297
Kristian Næser, specialeansvarlig overlæge, tlf.: 2032 9830
Cecilia Honores Møller, kommunikationschef, tlf.: 4079 2609

Fakta om LUP 2018 på Regionshospitalet Randers

 

  • 1.714 akut indlagte patienter har modtaget spørgeskemaet, og heraf har 802 patienter (47%) besvaret det.

  • 3.668 planlagt ambulante patienter har modtaget spørgeskemaet, og heraf har 2.126 patienter (58%) besvaret det.

  • 364 planlagt indlagte patienter har modtaget spørgeskemaet, og heraf har 226 patienter (62%) besvaret det.

  • 584 fødende kvinder har modtaget spørgeskemaet, og heraf har 296 kvinder (51%) besvaret det.

Læs LUP rapporterne 2018

Samtlige resultater er offentliggjort 15. marts 2019 på www.patientoplevelser.dk/lup