Her finder du genveje til værktøjer og viden, som kan være dig til gavn som forsker.

Genvejene er listet i alfabetisk orden.

Faginfo til dig der forsker

 • Offentlig international database til registrering af kliniske studier. 

 • Anmeldelse af offentlige videnskabelige forskningsprojekter.

 • Hjælp til engelsk oversættelse og korrektur.

 • En indgang er navnet på en fælles portal målrettet forskere og industrien i Danmark. Portalen drives af Aarhus Universitetshospital og Region Midt.

 • Fagbiblioteket betjener ansatte i Hospitalsenhed Midt, Hospitalsenheden Horsens, Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet Randers, Regionspsykiatrien Viborg-Skive samt praktiserende læger og speciallæger i Region Midt.

 • Få hjælp til dine ansøgninger.

 • Hjælp til opsætning, produktion og print af posters til konference og lignende. 

 • RefWorks er et onlinebaseret program, som bruges til at holde styr på referencer, og som alle ansatte i Region Midtjylland har adgang til.

 • Region Midtjylland har licens til værktøjet SurveyXact, der er et web baseret system til afvikling af spørgeskemaundersøgelser. Som forsker ved RRA kan du derfor vederlagsfrit anvende systemet.

 • Hjælp til forskningsrelaterede statistikopgaver.

 • TTO betjener ansatte ved Aarhus Universitet og Region Midtjyllands hospitaler inden for forskningssamarbejde og patentbare opfindelser. 

 • Oplysninger om eksisterende og fremtidige tilknytningsaftaler.

 • De Videnskabsetiske Komitéer for Region Midtjylland behandler ansøgninger om godkendelse af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter.