Tilmeld dig efterårets kurser i forskningskommunikation

I efteråret 2021 udbyder Region Midtjylland og Aarhus Universitet fem virtuelle kurser, der træner forskere og ph.d.-studerende i at kommunikere sundhedsvidenskabelig forskning til andre end fagfæller.

Region Midtjylland og Aarhus Universitet, Health, udbyder i efteråret fem forskellige kurser i forskningskommunikation. Tilmeldingen er åben nu.

Kurserne henvender sig til forskere, der gerne vil blive bedre til at kommunikere om eget forskningsfelt til journalister, bevillingsgivere og offentligheden generelt.

I år afholdes alle kurserne virtuelt.

Samtlige kurser er gratis for PhD-studerende og koster 350,- for alle andre forskere.

Læs mere om de enkelte kurser i Plan2Learn, hvor du også kan tilmelde dig:

Planlægning af din forskningskommunikation
Online Præsentationsteknik 
Forskningsformidling på engelsk 
Medie og skærmtræning 
Kommunikation på sociale medier 

Du kan også læse om kurserne på www.forskningskommunikation.rm.dk.

Har du yderligere spørgsmål, kan du kontakte Hanne Weibel, Ledelse og Kommunikation, Aarhus Universitetshospital, e-mail: hannweib@rm.dk