Det er tid til at skrive en ansøgning, hvis du som ph.d.- eller forskningsårsstuderende vil have del i de stipendier, som RH Randers lige nu udbyder.

 

Har du et forskningsprojekt i ærmet, er der lige nu mulighed for at søge finansiering som ph.d- eller forskningsårsstuderende. RH Randers har for fortsat at styrke forskningsaktiviteterne opslået to gange to stipendier:

 

- To 1/3-stipendier til medfinansiering af ph.d.-uddannelser som underskudgarantier. Hvert stipendium dækker et års løn og et års studieafgift, i alt kr. 600.000 pr. stipendium. Stipendiet anvendes i sidste år af ph.d-forløbet.

 

- To stipendier til forskningsårsstuderende. Hvert stipendium dækker 12 måneders løn á kr. 10.000, i alt kr. 120.000 pr. stipendium.

 

Stipendierne gives mhp. opstart 1. september 2021 eller senere. Alle fire stipendier gives som underskudsgarantier i 2021 eller senere.

 

Ansøgningsfrist for begge typer stipendier er 8. juni kl. 12. Ansøgningen sendes til rh.randers.uddannelse.og.forskning@rm.dk.

OPSLAG:

Vær opmærksom på, at der er forskellige retningslinjer for ansøgning af de to typer stipendier:

Opslag af RRA-stipendier og underskudgarantier
For fortsat at styrke forskningsaktiviteterne på Regionshospitalet Randers opslår hospitalet hermed:
1) To 1/3-stipendier til medfinansiering af ph.d.-uddannelser som underskudgarantier. Hvert stipendium
dækker et års løn og et års studieafgift, i alt kr. 600.000 pr. stipendium. Stipendiet anvendes i sidste år af
ph.d-forløbet.
2) To stipendier til forskningsårsstuderende. Hvert stipendium dækker 12 måneders løn á kr. 10.000, i alt
kr. 120.000 pr. stipendium.
Stipendierne og gives mhp. opstart 1. september 2021 eller senere. Alle fire stipendier gives som
underskudsgarantier i 2021 eller senere.
Vær opmærksom på, at der er forskellige retningslinjer for ansøgning af de to typer stipendier.
Retningslinjerne fremgår nedenfor.
Ansøgningsfrist
Der er ansøgningsfrist for begge typer stipendier den 8 juni 2021 kl.12. Ansøgningen indsendes til funktionspostkassen i Uddannelse og Forskning.
Retningslinjer for ansøgere af stipendier til ph.d.-studerende

Hvem kan søge?
Der lægges vægt på, at projektet har væsentlig forankring på Regionshospitalet Randers, f.eks. i form af patientrekruttering, samt at hovedvejleder har ansættelse ved hospitalet. Projekter, som har
forhåndsgodkendelse som ph.d.-projekt ved universitetet, og hvor øvrig finansiering er tilvejebragt, vil blive prioriteret. Projektet bør i vid udstrækning udføres ved Regionshospitalet Randers. Uddannelse og
Forskning stiller kontorplads til rådighed i projektperioden. Ansøger kan have ophold ved andre institutioner som led i evt. forskningssamarbejde.

Du får

 • Finansieringstilsagn på op til kr. 600.000, der dækker et års løn og studieafgift
 • Computer i projektperioden
 • Kontorplads i Uddannelse og Forskning
 • Studiemiljø med andre forskningsstuderende – ph.d.-studerende og forskningsårsstuderende
 • Mulighed for sparring med Uddannelse og Forskning om funding: Relevante fonde, budget,
  fondsansøgninger mv.

  Sådan søger du

  Din ansøgning indsendes til funktionspostkassen i Uddannelse og Forskning og skal indeholde:
 • Følgebrev/motiveret ansøgning
 • Projektprotokol svarende til den, som er indsendt/ påtænkes indsendt til universitetet
 • Budget opdelt i forskningsår: forskningsår 1 starter den dato, ph.d-projektet starter.
 • Udtalelse fra hovedvejleder
 • Curriculum vitae for ansøger
 • Curriculum vitae for hovedvejleder

  Din ansøgning behandles og bedømmes af Forskningsrådets forretningsudvalg. En forudsætning for tildeling er, at underskudgarantien anvendes i det sidste år af ph.d-forløbet og, at ansøger løbende søger finansiering fra andre relevante fonde til at dække underskudgarantien.

  Bedømmelse af ansøger/ansøgning
  Følgende kriterier vil blive lagt til grund for bedømmelsen:

  Projekt
 • Videnskabelig kvalitet og gennemførlighed
 • Finansiering (er der søgt og/eller bevilliget midler fra andre fonde? Er der planer om ansøgning af
  yderlige fonde? I givet fald hvilke?)
 • Er projektet forankret på Regionshospitalet Randers?
 • Planlagt projektstart
 • Status på forhåndsgodkendelse fra Universitetet.

  Ansøger
 • Kvalifikationer, herunder forskningserfaring og publikationer samt forankring i Randers.

  Hovedvejleder/vejleder
 • Kvalifikationer samt forankring i Randers

  Generel information
  Forskningsenheden kan tilbyde et attraktivt akademisk miljø, og vi har i øjeblikket fire forskningsårsstuderende og 13 ph.d.-studerende tilknyttet.

  Kontaktoplysninger
  Ved spørgsmål angående opslaget kontakt forskningskoordinerende overlæge Pinar Bor (tlf. 22504767).
  For evt. assistance til ansøgningen kontakt AC-fuldmægtig, Søren Thomsen (tlf. 78 42 01 85);
  sothom@rm.dk.

  Retningslinjer for ansøgere af stipendier til forskningsårsstuderende

  Hvem kan søge?

  Der lægges vægt på, at projektet har væsentlig forankring på Regionshospitalet Randers, f.eks. i form af
  patientrekruttering, samt at hovedvejleder har ansættelse ved hospitalet. Projektet bør i vid udstrækning udføres ved Regionshospitalet Randers. Uddannelse og Forskning stiller kontorplads til rådighed under projektet. Ansøger kan have ophold ved andre institutioner som led i evt. forskningssamarbejde.

  Du får
 • Stipendium på 120.000 kr., der dækker et års løn
 • Computer i projektperioden
 • Kontorplads i Uddannelse og Forskning
 • Studiemiljø med andre forskningsstuderende – ph.d.-studerende og forskningsårsstuderende

  Sådan søger du
  Din ansøgning indsendes til funktionspostkassen i Uddannelse og Forskning og skal indeholde:
 • Følgebrev/motiveret ansøgning
 • Beskrivelse af forskningsårsprojektet
 • Budget
 • Udtalelse fra hovedvejleder
 • Curriculum vitae for ansøger
 • Curriculum vitae for hovedvejleder

  Din ansøgning behandles og bedømmes af Forskningsrådets forretningsudvalg.

  Bedømmelse af ansøger/ansøgning
  Følgende kriterier vil blive lagt til grund for bedømmelsen:

  Projekt
 • Videnskabelig kvalitet og gennemførlighed
 • Er projektet forankret på Regionshospitalet Randers?
 • Planlagt projektstart
 • Godkendelse fra Universitetet

  Ansøger
 • Kvalifikationer

  Hovedvejleder/vejleder
 • Kvalifikationer samt forankring i Randers.

  Generel information
  Uddannelse og Forskning tilbyder et attraktivt akademisk miljø, og vi har i øjeblikket fire forskningsårsstuderende og 13 ph.d.-studerende tilknyttet.

  Kontaktoplysninger
  Ved spørgsmål angående opslaget kontakt forskningskoordinerende overlæge Pinar Bor (tlf. 22504767)
  For evt. assistance til ansøgningen kontakt AC-fuldmægtig, Søren Thomsen (tlf. 78 42 01 85);
  sothom@rm.dk.