14. april er der tilmeldingsfrist til et oplæg fra CONNECT, hvor du som forsker eller kliniker kan få hjælp til at anvende sundhedsdata til dit forskningsprojekt.

CONNECT afholder 11. maj kl. 14.30-15.30 et oplæg, hvor forskere og klinikere kan blive klogere på anvendelsen af sundhedsdata til forskningsprojekter. Tilmeldingsfristen er 14. april.

Region Midtjylland har lanceret CONNECT, som står for 'Center for kliniske og genomiske data' og er et datastøttecenter. CONNECT arbejder for at tilbyde lettere adgang til sundhedsdata for klinikere og forskere. Derudover ønsker de at fremme personlig medicinklinisk praksis ved at rådgive klinikere og forskere om anvendelsen af sundhedsdata. CONNECT tager udgangspunkt i et samarbejde mellem Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Molekylær Medicinsk Afdeling og Klinisk Genetisk Afdeling i Region Midtjylland.

Til oplægget har du mulighed for at høre mere om, hvordan CONNECT kan hjælpe dig videre med dit forskningsprojekt, og emner som 'hvad er et datastøttecenter', 'hvad er personlig medicin', 'geonomisk data' og 'hvordan kan CONNECT hjælpe dig' vil blive berørt.

Oplægget bliver afholdt af overlæge og leder af CONNECT, Christian Fynbo Christiansen, Klinisk Epidemiologisk Afdeling, AUH og ledende overlæge Ole Halfdan Larsen, Molekylær Medicinsk Afdeling, AUH.

Du kan læse mere på www.connect.auh.dk.

TILMELDING sker ved at skrive en mail til Søren Thomsen, Uddannelse og Forskning, SOTHOM@rm.dk med emnefeltet 'Tilmelding til oplæg om CONNECT – 11. maj'. Angiv om du ønsker at deltage fysisk eller via videolink. Ønsker du at deltage fysisk, er tilmeldingsfristen onsdag den 14. april.