8. februar 2021

Universiteternes nye studieordning på kandidatuddannelsen i medicin lader de studerende uddanne sig i et otte ugers individuelt forsknings- eller klinikforløb på RH Randers.

Den nye studieordning sender de medicinstuderende på kandidatuddannelsen ud at prøve kræfter med virkeligheden i deres 3. semester-projekt, og her er RH Randers en af de godkendte pladser.

Her skal den studerende indgå som en del af den valgte afdeling, og projektet skal afsluttes med et skriftligt produkt, eksempelvis en rapport, en forskningsprotokol, en fondsansøgning, en artikel, et abstract eller en poster.

 

En af de studerende, der netop har været igennem et forløb er Camille From Reese, der læser på kandidatuddannelsen på medicin på Aarhus Universitet. Hun har været otte uger i Klinik for Kvindesygdomme og Fødsler på RH Randers.

Camille From Reese.jpg
Camille From Reese har i sit forløb fået bekræftet, at hun er landet på rette hylde.

- Jeg valgte mit forløb ud fra min interesse for specialet Gynækologi og Obstetrik, og fordi jeg var nysgerrig på både forskningsprocesser og -miljø, fortæller hun.

Indsigt og faglighed

Og selvom otte uger ikke er lang tid med forskerbrillerne på, har Camille From Reese alligevel fået fyldt rygsækken med nye værktøjer:

- Jeg har fået et unikt indblik i arbejdsgangene, hvordan det er at være en del af forskningsmiljøet, og jeg har fået faglighed i form af deltagelse ved videnskabelige oplæg og udformning af mit afsluttende produkt, siger hun.

Camille From Reese lavede en poster med baggrund i det Ph.d.-projekt, hun var en del af i de otte uger., hvor hun inkluderede patienter i projektet. Posteren skal efter planen præsenteres på en konference i fremtiden.

-Selvom forløbet har givet mig både indsigt og faglighed, må den vigtigste erfaring jeg har gjort mig alligevel være, at klinisk forskning er lige noget for mig, siger Camille From Reese.

Mere ansvar

Også Christel Dupont Ravn har haft et forskningsophold på Afdeling for Kvindesygdomme og Fødsler på RH Randers som en del af sin uddannelse på Aarhus Universitet.

- Her fik jeg lov at få et indblik i det arbejde, som forskerne udfører her på sygehuset. Jeg fik muligheden for at lære om basale kliniske forskningsprincipper og blev introduceret til etik, forskningsdatabaser og litteratursøgning. Det var meget lærerigt og gav mig samtidig muligheden for at forme mit eget forskningsprojekt, hvor jeg skal undersøge samspillet mellem indtag af D-vitamin og tarmens bakterieflora, fortæller Christel Dupont Ravn.

Christel Dupont Ravn - medicinstuderende 244-20_4298.jpg

Christel Dupont Ravn valgte et individuelt forskningsforløb på RH Randers, for at kunne fordybe sig i et emne under sin uddannelse. Foto: Helle Brandstrup Larsen

Hun opfordrer derfor de studerende til at gribe muligheden for at vælge de otte ugers individuelle forskningsophold.

- Det giver i højere grad den enkelte studerende mere ansvar og mulighed for at præge sin egen uddannelse efter interesse, siger hun.

Tilbud til alle afdelinger

Formålet med de otte ugers individuelle klinikophold er at træne de studerende i lægerollen og opøve de studerende i at beherske en klinisk funktion på et niveau, som man forventer af en læge.

Forskningssporet, der har fokus på en videnskabelig tilgang, giver træning i at arbejde med eget forskningsprojekt. Den studerende skal i samarbejde med sin vejleder identificere en konkret videnskabelig problemstilling inden for forskningsgruppens kompetenceområde. Den studerende opholder sig i et forskningsmiljø og er koblet til en vejleder og får en fysisk placering i forskningsmiljøet.

- Alle afdelinger på RH Randers kan byde ind og melde sig til Aarhus Universitet, hvor det skal oplyses, hvor mange studerende og i hvilken periode afdelingen kan tage pr. semester, siger Akademisk Koordinator og forskningskoordinerende overlæge Pinar Bor.

Projekt listen for 2021 kan ses her: Projektliste E21