03. februar 2021

Forskningsenheden Randers åbner en fælles frysefacilitet for biologiske prøver. Her kan alle hospitalets forskere og klinikere få plads til at opbevare deres biologiske materiale.

Med økonomisk hjælp fra TrygFonden har Forskningsenheden nu indkøbt en -80 grader fryser til opbevaring af biologiske prøver. Målet med de nye fryserfaciliteter er at skabe bedre betingelser for samarbejde og forskning i biologisk materiale, både internt på hospitalet, men også eksternt på både nationalt og internationalt niveau.

Tidligere blev en del af de biologiske materialer fra hospitalets forskningsprojekter transporteret til Aarhus Universitet eller til AUH på grund af pladsmangel, men det er ikke længere nødvendigt.

Pinar Bor foran fryser 049-21_7339.jpg

Pinar Bor er tovholder på den nye forskningsfryser, hvor hospitalets forskere kan opbevare biologiske prøver. Foto: Helle Brandstrup Larsen

- Vi er glade for, at vi nu har mulighed for at etablere fælles fryserfaciliteter for biologiske prøver samlet fra forskellige projekter, som foregår på Regionshospitalet Randers. Vi kan på den måde synliggøre både flere projekter og de biobanker, vi har på hospitalet, hvilket vil give os mulighed for at skabe nye samarbejder, og dermed nye projekter på tværs af hospitalerne, siger Pinar Bor, Akademisk Koordinator og forskningskoordinerende overlæge.

Pålidelig overvågning
For korrekt, sikker og bæredygtig opbevaring er der etableret pålidelig overvågning, udluftning og nøglesystem. Dermed sikrer man, at prøverne ikke bliver ødelagt ved strømsvigt eller frysernedbrud.

Alle forskere og klinikere med prøvesamlinger af biologisk materiale på hospitalet kan opbevare deres biobanksmateriale i den fælles -80 forskerfryser.

Når man får opbevaret sit biologiske materiale i fryseren, videregives oplysninger om materialet til Det Nationale Biobank Register. På den måde bliver informationen om biobanken offentliggjort – og dermed tilgængelig for nye samarbejder med andre forskere.

For at få adgang til fryseren, skal man kontakte enden Pinar Bor eller AC-fuldmægtig Søren Thomsen.

 

Fakta
• Prøverne registreres i Databank på Forskningsenheden.
• Både opbevaring og registrering foregår efter gældende lovgivning for opbevaring af biologisk materiale og datasikkerhed.
• For at synliggøre biobankmaterialet videregives oplysninger til Det Nationale Biobank Register.