4. februar 2021

Et nyt forskningsprojekt fra Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø viser, at hjælpemidler til forflytning aflaster sundhedspersonalet betydeligt. Resultaterne bygger bl.a. på data fra RH Randers.

Sygeplejersker og SOSU'er bør bruge hjælpemidler til patientforflytninger, når det kan lade sige gøre. Tekniske hjælpemidler som eksempelvis loftlifte og intelligente senge mindsker nemlig den fysiske belastning væsentligt.

Det viser et forskningsprojekt fra Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). Forsker Jonas Vinstrup og hans kolleger fra NFA har indsamlet data fra 16 danske hospitalsafdelinger, bl.a. i Randers.

Tekniske målinger og spørgeskema

Syv medarbejdere fra Intensiv på RH Randers deltog i 2018 i forskningsprojektet gennem tekniske målinger af deres kropsposition og muskelaktivitet over lænderyggen, når de forflyttede patienter med og uden hjælpemidler.

Desuden deltog 323 medarbejdere fra RH Randers, primært sygeplejersker og SOSU'er, i en spørgeskemaundersøgelse om deres livsstil, arbejdsmiljø, stress og rygsmerter.

Spørgeskemaundersøgelsen viser, at psykologisk stress øger risikoen for rygsmerter.

Forskningsprojektet er det første, som har målt og sammenlignet den fysiske belastning ved patientforflytning i rigtige arbejdssituationer.

Læs mere om forskningsprojektet:

Loftlift og intelligent seng aflaster ryggen betydeligt ved patientforflytninger