Uddannelse og Forskning har til formål at skabe rammer for, og stimulere, den sundhedsvidenskabelige forskning. Det gør vi bl.a. ved at lette og effektivisere administrative opgaver for både etablerede og spirende forskere, så der frigøres mest mulig tid til egen forskning.

Vi sørger også for at koordinere og synligøre hospitalets forskningsaktiviteter. Hospitalet stiller, efter aftale, kontorfaciliteter og IT-ressourcer til rådighed. Der er således, i tilknytning til Uddannelse og Forskning, etableret et samlet forskningsmiljø for hospitalets forskningsstuderende.

Målet er, at Regionshospitalet Randers skal være forskningsmæssigt på højde med lignende regionale institutioner og bidrage med ny sundhedsfaglig viden nationalt og internationalt.

Forskningsstøtte i praksis

Finansiering af forskning

Kontakt Forskning

Regionshospitalet Randers
Østervangsvej 70, 2. sal
8930 Randers NØ
(Postadresse: Skovlyvej 15, DK-8930 Randers NØ)

Tlf. 78 42 01 85 

Mailadresse Mail-adresse

 
EAN-nr.: 5798003180823

Medarbejdere i Uddannelse og Forskning finder du her.