Indhold

Seminarrækken består af en række møder med oplæg og fri diskussion af emner og problemer ved planlægning og gennemførelse af et forsknings- eller udviklingsprojekt.

Deltagelse giver dig en unik mulighed for at blive klædt på til at komme i gang med dit eget forsknings- eller udviklingsprojekt.

Målgruppe

Seminarrækken er åben for alle forskningsinteresserede sygeplejersker, jordemødre, fysio- og ergoterapeuter samt andre med interesse i forskning.

Det er nødvendigt, at du:

  • har gennemført, er i gang med eller planlægger at gennemføre en kandidat-, master- eller PhD-uddannelse

    eller

  • er i gang med eller planlægger at gennemføre et forsknings- eller udviklingsprojekt.

Samarbejdsparter eller personer, som ønsker at samarbejde med RRA om kommende projekter er også meget velkomne.

Kurset er afholdt

Er du interesseret i at vide mere - eller har du en idé til et projekt - er du velkommen til at kontakte Mette Spliid Ludvigsen for mere information og vejledning.