• Screeningsprogrammer for kræft
    Berit arbejder i sin forskning med folkesundhedsinterventioner og særligt medfokus på folkesundhedsperspektiverne på screeningsprogrammer.