Eksempler på aktuelle projekthjemmesider

Condisox 
En international undersøgelse om varighed af ve-stimulerende drop i forbindelse med fødsler. Undersøgelsen skal afdække om man med fordel kan afbryde droppet tidligere i fødselsforløbet.

Digital kolpo 
Et kvalitetssikringsstudie af vores undersøgelse af celleforandringer på livmoderhalsen. Formålet med projektet er at optimere den diagnostiske proces for hver enkelt kvinde.

Zol mod brud 
Forskningsprojektet undersøger effekten af forebyggende medicin (Zoledronat) mod knoglebrud hos børn med spastisk lammelse.

Kontakt Forskning

Regionshospitalet Randers
Østervangsvej 70, 1. sal
8930 Randers NØ
(Postadresse: Skovlyvej 15, DK-8930 Randers NØ)

Tlf. 78 42 01 85 

Mailadresse Mail-adresse

 
EAN-nr.: 5798003180823

Oversigt: Medarbejdere i Forskning