• Hjem fra hospitalet

    Mette Spliid Ludvigsen undersøger, hvordan man bedst involverer ældre patienter og sikrer en god overgang fra hospitalet til hjemmet


  • Patient- og pårørendeinddragelse

    Lone Sandahl Løndal undersøger, hvordan vi bedst muligt inddrager patienter og pårørende i udviklingen af sundhedstilbud.