Forskningsfonden ved Regionshospitalet Randers støtter forskning, der udføres på Regionshospitalet Randers af ansatte på Regionshospitalet Randers. 

Fondsmidlerne er opdelt på

 • Spiremidler
 • TAP-midler

Beløbsgrænsen er kr. 20.000 pr. projekt. 

Både etablerede og begyndende forskningsspirer kan søge. I tilfælde af et stort ansøgerfelt vil spirende forskere blive prioriteret først.

Spiremidler

Der kan søges støtte til:

Formål 1:

 • Basishjælpemidler ved opstart af forskningsprojekt, publikation i open-access journal etc.
 • Blodprøver og utensilier
 • Databaser og apparatur herunder vedligehold

Under forudsætning af, at du allerede har ansøgt din afdelingsledelse, men med afslag, kan der tillige ansøges om støtte til:

Formål 2:

 • Kurser der er relevante og en forudsætning for gennemførsel af forskningsprojektet
 • Hardware eller software (max 10.000 kr.)
 • Rejseudgifter i forbindelse med kongresser og lignende, hvor ansøgeren skal præsentere forskningsresultater. 

Bemærk at det da skal fremgå af din ansøgning, at du har fået afslag fra din afdelingsledelse. Ligeledes skal det fremgå, hvorfor afdelingsledelsen har givet afslag. 

TAP-midler

Der kan søges støtte til:

 • Bistand til:
  • Bioanalytiker
  • Radiograf
  • Sekretær
  • Sygeplejerske
  • Andre relevante fagpersoner
 • Ekstern bistand fra statistiker, eller anden speciel assistance. Kontakt Uddannelse og Forskning, hvis du er interesseret.

Ansøgning

Der skal benyttes det kortfattede ansøgningsskema, hvori der er inkluderet et kortfattet budget. Udfyld venligst alle felter.

Ved genansøgning til samme projektet, udarbejdes en kortfattet redegørelse med angivelse af opnåede resultater.
Herudover ønskes ikke yderligere materiale.

Ansøgningen sendes elektronisk til funktionspostkassen spiremidler@randers.rm.dk.

Ansøgninger behandles af et bedømmelsesudvalg bestående af repræsentanter fra Forskningsrådet.

Kontakt

Søren Thomsen 
Uddannelse og Forskning
Mail: sothom@rm.dk

Sådan søger du

 1. Download ansøgningsskema til de midler, du vil søge om.
 2. Udfyld alle felter i skemaet og husk at få det underskrevet.
 3. Ved genansøgning til samme projekt skal du udarbejde en kortfattet redegørelse med angivelse af de opnåede resultater. Redegørelsen skal vedhæftes ansøgningen. Ellers kræves ingen yderligere dokumentation.
 4. Scan skemaet og send det elektronisk til forskningsenheden på email spiremidler@randers.rm.dk.

Ansøgere får direkte besked på udkommet af Forskningsrådets behandling.

Ansøgningsskemaer

Spiremidler ANSØGNINGSSKEMA.docx
TAP-midler ANSØGNINGSSKEMA.docx

Linksene virker, hvis de åbnes i Crome. 

Ansøgningsfrist 2021

Næste ansøgningsfrist er 12. april 2021.