Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond yder økonomisk støtte til forskning inden for sundhedsområdet i Region Midtjylland.

Læs mere om støtteområder, budget og deadlines her...

Muligheder for hjælp og vejledning

Generelle spørgsmål

Har du generelle spørgsmål om Forskningsfonden, skal du henvende dig til Forskningens administration:  

Karungyi Ajule Buga
Tlf. 21 62 01 03
E-mail: forskningsfonden@rm.dk

Ansøgninger

I forbindelse med ansøgningsrunderne kan du hente hjælp hos Forskningsstøtteenheden på Aarhus Universitet til at: 

  • Sikre at ansøgningen passer til det enkelte opslag
  • Forbedre struktur og overskuelighed i ansøgningen.
  • Give input til ikke-videnskabelige afsnit.
  • Lave budget og sikre at der er overensstemmelse mellem budget og projektbeskrivelse.
  • Sikre at formalia er overholdt.