Året rundt genererer forskere på Regionshospitalet Randers ny viden til gavn for borgerne, hospitalet og sundhedsvæsnet generelt.

Det har vi de seneste år markeret med et forskningssymposium med abstracts, postere og oplæg.