Regionshospitalet Randers har siden 2012 gennemgået en stor udvikling på forskningsområdet, og der er gennem de senere år arbejdet målrettet på at stimulere sundhedsvidenskabelig forskning på alle fagområder og skabe rammerne for et aktivt forskningsmiljø.

Ambitionen er at bringe hospitalet forskningsmæssigt på højde med andre regionshospitaler og på et velfunderet videnskabeligt grundlag tilbyde bedre diagnostik, behandling og pleje til gavn for patienterne. Samtidig skal forskningsindsatsen bidrage til hospitalets overordnede målsætning om at være ét af landets mest attraktive hospitaler for både patienter, borgere og medarbejdere.

Forskningsstrategien indeholder 5 indsatsområder:

  1. Etablering af en tværfaglig forskningsorganisation
  2. Patientnær og relevant klinisk forskning
  3. Synlig forskning
  4. Højere forskningsaktivitet
  5. Introduktion og afprøvning af nye lægemidler i regi af Klinisk Forskningsenhed.

Du kan læse hele strategien i dokumentet Forskningsstrategi 2015 - 2018, som kan downloades her på siden.