Forskningsenheden har til formål at skabe rammer for og stimulere den sundhedsvidenskabelig forskning. Det gør vi bl.a. ved at lette og effektivisere administrative opgaver for både etablerede og spirende forskere, så der frigøres mest mulig tid til egen forskningen. Vi sørger også for at koordinere og synligøre hospitalets forskningsaktiviteter. 

Målet er, at Regionshospitalet Randers skal være forskningsmæssigt på højde med lignende regionale institutioner og bidrage med ny sundhedsfaglig viden nationalt og internationalt.

Til forskere stilles der efter aftale kontorfaciliteter og IT-ressourcer til rådighed.