Region Midtjylland udkom i januar 2020 med en ny strategi for forskning på sundhedsområdet. Den regionale forskningsstrategi favner bredt og søger at imødekomme generelle udfordringer, såsom ulighed i sundhed og en stigende ældrepopulation med flere (kroniske) sygdomme på samme tid.

Grundfilosofien i strategien bygger på en treenighed af forskning, uddannelse og den kliniske praksis. Sammen udgør de tre områder et solidt fundament for et effektivt og evidensbaseret sundhedsvæsen til gavn for den enkelte borger såvel som samfundet generelt set.

 

 

Regionen har lanceret syv overordnede indsatsområder og fremlagt fire konkrete, prioriterede forskningsområder med patienten i centrum.

Indsatsområder:

1. Patientinvolvering
2. Ledelse og organisering
3. Kompetencer
4. Forskningsmiljø
5. Samarbejde
6. Finansiering
7. Formidling og implementering af viden


Strategiske forskningsområder:
• Klinisk forskning
• Forskning i forebyggelse, rehabilitering og sundhedstjeneste
• Forskning i personlig medicin
• Forskning i folkesygdomme

Er du nysgerrig på at vide mere, så kan du læse Regionens strategi her.