Forskning er noget der prioriteres højt på Randers Regionshospital. Det er vores klare mål og vision at bedrive forskning på et højt og kvalificeret niveau til forbedrede tilbud om diagnostik, behandling og pleje (af de mest udbredte sygdomme) direkte til gavn for patienterne. Samtidig har vi fokus på, at forskningen bliver en integreret del af, og prioriteres på lige fod med, uddannelse og den kliniske praksis.