Regionshospitalet Randers, kommunerne Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs samt alment praktiserende læger samarbejder med det formål at sikre, at borgere/patienter modtager en indsats, der er sammenhængende og af høj faglig kvalitet. Regionshospitalet Randers har den koordinerende funktion i relation til samarbejdet.

Sundhedsaftalerne er et centralt element i koordineringen af sundhedsopgaver mellem region/hospital, kommuner og praksis.

De generelle sundhedsaftaler

Sundhedsaftalerne revideres en gang i hver Regionsråds valgperiode og godkendes herefter af Sundhedsstyrelsen.

Læs mere om sundhedsaftalen i Region Midtjylland på www.sundhedsaftalen.rm.dk.

De lokale sundhedsaftaler

Regionshospitalet Randers, kommunerne Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs har udarbejdet tillæg til de generelle sundhedsaftaler i form af lokale aftaler.

Se den lokale sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og den enkelte kommune

Kommunale tilbud

En oversigt over sundhedstilbud i kommuner og region findes hurtigt på: www.praksis.dk under sundhedstilbud fra kommuner og region.

Klyngesamarbejde

Arbejdet med sundhedsaftalen er organiseret i klynger omkring de enkelte hospitalsenheder.

I Randers klyngen er der nedsat en styregruppe, der består af hospitalsledelsen, ledere fra kommunerne Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs, praksiskoordinator, Region Midtjyllands administration og Center for Folkesundhed.

Klyngestyregruppens opgave er bl.a. at sikre implementering af sundhedsaftalen. Der afholdes to årlige møder.

Derudover er bilaterale møder mellem hospitalet og de enkelte kommuner.

Kontaktperson på Regionshospitalet Randers:
Konsulent Solveig Gram tlf.: 78 42 00 86 
mail: solvgram@rm.dk