Reparation Img1976.jpg

 

Teknisk Afdeling varetager drifts- og vedligeholdelse af Regionshospitalet Randers og Grenaa Sundhedshus.

Det er Teknisk Afdelings opgave at understøtte det optimale grundlag for patientbehandlingen på Regionshospitalet Randers og Grenaa Sundhedshus.

Teknisk Afdeling ønsker at være en imødekommende samarbejdspartner, som yder rådgivning og bistand af faglig og professionel karakter, hvor opgaverne og arbejdstilrettelæggelsen skal opleves som udviklende for medarbejderne – for herigennem at skabe en attraktiv arbejdsplads.