Teknisk Afdeling varetager drifts- og vedligeholdelse af Regionshospitalet Randers og Grenaa Sundhedshus.

Det er Teknisk Afdelings opgave at understøtte det optimale grundlag for patientbehandlingen på Regionshospitalet Randers og Grenaa Sundhedshus.

Teknisk Afdeling ønsker at være en imødekommende samarbejdspartner, som yder rådgivning og bistand af faglig og professionel karakter, hvor opgaverne og arbejdstilrettelæggelsen skal opleves som udviklende for medarbejderne – for herigennem at skabe en attraktiv arbejdsplads.

Kontaktinformation

Teknisk Afdeling
Regionshospitalet Randers
Dronningborg Boulevard 16A
8930 Randers NØ
Tlf. 78 42 31 00

Mail:
randers.teknisk.afdeling@rm.dk

Send sikker mail via borger.dk

Brug sikker mail, hvis du sender personfølsomme oplysninger.

Se kort over hospitalet

Åbningstider

Mandag - torsdag:
kl. 07.00 - 15.00

Fredag:
kl. 07.00 - 14.00

Rådighedsvagt udenfor normal åbningstid.