Indkøbskontoret indkøber og leverer depotvarer til hospitalets afdelinger samt til Grenaa Sundhedshus og Hospice Djursland.

Indkøbskontoret varemodtager pakker og paller og sørger desuden for kopiering af patientinformationer og interne skemaer.

Indkøbskontoret varetager ligeledes postomdeling til hele hospitalet.