Serviceafdelingen varetager diverse serviceassistentopgaver på Grenaa Sundhedshus.

Der er ansat tre medarbejdere til at varetage opgaverne.

Området ledes af den daglige serviceleder Kent Rydahl Brøsted. 

Se de sundhedstilbud, du kan finde i Grenaa Sundhedshus