Serviceafdelingen varetager rengøring på Regionshospitalet Randers samt rengøring i dele af Grenaa Sundhedshus.

Vinduespolering  og måtteservice foretages i samråd med Serviceafdelingen af eksterne leverandører.

- For spørgsmål hertil kontaktes udviklings- og rengøringskonsulent Charlotte Veien.

Tlf: 7842 2941
E-mail: charveie@rm.dk

 

Der udarbejdes løbende kvalitetssikringsrapporter vedr. rengøring. Seneste kvalitetssikringsrapport fra 2016 kan ses herunder:

Grenaa

Kvalitetssikringsrapport 2019

Kontrolskema 

Randers

Kvalitetssikringsrapport 2019

Kontrolskema