Risikofarligt affald

Vagtholdet har en lang række serviceopgaver på hele hospitalet og er en vigtig samarbejdspartner for de øvrige afdelinger.

Vagtholder består af et mandskab, som dækker vagter hele døgnet. Disse betjener blandt opgaver som:

  • Diverse transporter af patienter
  • Udbringning af mad
  • Udbringning af depotvogne
  • Specielle opgaver i forbindelse med brand, beredskab og hjertestop
  • Affaldshåndtering
  • Flytteopgaver
  • Vagtfunktion
  • Alarmfunktnion


Som ansat på vagtholdet skal man som minimum have bestået Serviceassistentuddannelsen.