Serviceafdelingen varetager de administrative opgaver for parkering på Regionshospitalet Randers.

Der henvises til øvrige sider for information omkring parkering: