Serviceafdelingen varetager diverse serviceassistentopgaver på Grenaa Sundhedshus.

Der er ansat tre medarbejdere til at varetage opgaverne.

Området ledes af den daglige serviceleder Kent Rydahl Brøsted.