Det er Patologis opgave at yde den bedst mulige patologisk-anatomisk diagnostiske service for at opnå det optimale grundlag for patientbehandling.

Ved den bedst mulige diagnostiske service forstås:
-         tæt diagnostisk sikkerhed
-         kortest mulig besvarelsestid
-         tæt dialog med samarbejdspartnere

Det er Patologis mål at

  • mindst 95 % af undersøgelserne skal være besvaret efter 5 arbejdsdage/7 ugedage
  • det diagnostiske arbejde skal ajourføres i overensstemmelse med fagets udvikling, og Patologi skal deltage aktivt i denne udvikling
  • en målrettet uddannelsespolitik skal sikre alle personalegrupper en ajourføring og ny viden relateret til deres ansvars- og fagområde
  • en aktiv produktionskontrol og kvalitetssikring skal indgå i fagets grundlæggende udvikling
  • arbejdet skal udføres med ansvarsbevidsthed overfor patienter og samarbejdspartnere samt en effektiv udnyttelse af ressourcerne
  • den enkelte medarbejders personlige udvikling skal søges fremmet gennem arbejdets indhold og tilrettelæggelse
  • alle ansatte ved Patologi skal i deres virke fremme et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, således at alle føler tryghed i arbejdssituationen og frihed i udførelsen af arbejdet
  • Patologi skal sikre et højt informationsniveau for den enkelte medarbejder og de enkelte personalegrupper for at fremme forståelsen for instituttets funktion