Læger under uddannelse

Patologi på Regionshospitalet Randers deltager i uddannelsen af speciallæger dels som introduktion til faget, men også som led i uddannelsesstillingen.

Uddannelsen er på alle niveauer præget af daglig kontakt mellem den yngre læge, vejledere og superviderende speciallæger efter ”mesterlære-princippet”.

Bioanalytikeruddannelsen


Patologi modtager bioanalytikerstuderende fra Bioanalytikeruddannelsen VIA University College.

De studerende deltager i den daglige rutine samt modtager teoretisk undervisning. I den daglige rutine vil de følge de cytologiske og histologiske prøvers gang gennem afdelingen.

De vil få undervisning i almen farveteori, teorien bag immunhistokemiske og molekylærbiologiske metoder, det morfologiske udseende af normale og abnorme epitelceller i forbindelse med folkeundersøgelsen mod livmoderhalskræft.  

Lægesekretæruddannelse

Patologi modtager lægesekretærelever i praktik.

Lægesekretæreleverne deltager i alle forekommende opgaver i sekretariatet og bliver bl.a. orienteret om, hvordan præparaterne bliver præpareret og der stilles diagnoser på modtaget væv.