Histologisk laboratorium på Patologi modtager årligt ca. 30.000 histologiske præparater (vævsprøver).

Vævsprøverne kommer dels fra operationsafdelingerne og dels fra de praktiserende læger og speciallæger. Vævsprøverne bliver undersøgt både makroskopisk og mikroskopisk. Ved den makroskopiske undersøgelse beskrives vævet og skæres i tynde skiver, som bliver præpareret, skåret og farvet, inden den mikroskopiske undersøgelse, som foretages af en patolog.  

Før den endelige diagnose stilles, kan det være nødvendigt med supplerende farvninger, som f.eks. immunhistokemiske farvninger eller bakteriefarvninger.

Diagnosesvaret på alle vore prøver afgives til den rekvirerende afdeling eller den praktiserende læge.


Læs også de forskellige vejledninger og foldere til fagfolk og borgere.