Kantineleder
Kristian Thomsen
Tlf.: 7842 2631
E-mail: krsthm@rm.dk

God ledelse hos os er, når der tænkes i situationsbestemt ledelse. Desuden er det vigtigt at styrke de sociale sammenhænge og det tværfaglige samarbejde blandt medarbejderne.

Vi vil gerne se muligheder i stedet for fejl. Vi mener, at hvis medarbejderne får ansvar og forståelse for det arbejde, vi laver, vil vi få et godt resultat.

Det er meget vigtigt for os, at vi har et godt psykisk arbejdsmiljø, idet vi mener, at det giver gode muligheder for udfoldelse.

Vi tænker desuden i Lean-principperne, som giver en øget effektivitet og produktivitet, samt de bedste synergier.

Alle parter vil få mest muligt ud af hverdagen, hvis det er rart at komme på arbejde.

Vi har valgt at arbejde i teams, som det kan ses i vores organisationsdiagram.