God ledelse hos os er, når der tænkes i situationsbestemt ledelse. Desuden er det vigtigt at styrke de sociale sammenhænge og det tværfaglige samarbejde blandt medarbejderne. Vi vil gerne se nye muligheder i stedet for fejl når noget ikke virker. Vi mener at hvis medarbejderne får et ansvar og en forståelse for det stykke arbejde vi laver vil vi få et bedre slutresultat. Det er meget vigtigt for os at vi har et godt psykisk arbejdsmiljø da vi mener at det giver gode muligheder for udfoldelse.

Alle parter vil få mest mulig ud af situationen hvis det er rart at komme på arbejde.

Vi tænker desuden i Lean-principperne, som er sund fornuft og giver en øget effektivitet og produktivitet, samt de bedste synergier.

Vi har valgt at arbejde i team  som kan ses i vores organisationsdiagram (link åbner PDF-fil).