Lægefagligt har Øre-, næse- og halsklinikken fast tilknytning til Øre, næse- og halsafdelingen,  Århus Universitetshospital, Århus Sygehus.

Der er en bred vifte af jobfunktioner tilknyttet Øre-, næse- og halsklinikken og afdelingen deltager i uddannelsen af introduktionsreservelæger i samarbejde med Øre-, næse- og halsafdelingen i Århus.   
Derudover foretages i afgrænsede perioder uddannelse og oplæring i operativ færdighed af læger ansat på Øre-, næse- og halsafdelingen i Århus.

I forbindelse med uddannelse af sygeplejersker er der i klinikken ansat en klinisk vejleder. 

Desuden deltager afdelingen i uddannelsen af lægesekretærer.