Øre-, næse- og halsklinikken varetager basisbehandling af patienter med øre-, næse- og halssygdomme.

Øre-, næse- og halsklinikkens målsætning er dels at servicere Regionshospitalet Randers med de nødvendige speciallægeundersøgelser, dels at modtage patienter primært fra nærområdet efter henvisning fra speciallæge eller praktiserende læge.

På Øre-, næse- og halsklinikken foretages ca. 1000 operationer og ca. 3500 ambulante undersøgelser pr. år.

Øre-, næse- og halsklinikken disponerer over senge på Ortopædkirurgisk Sengeafsnit, Mave og Tarmkirurgisk Sengeafsnit og på Børn og Unge Sengeafsnit på Regionshospitalet Randers.

Øre-, næse- og halsklinikken modtager patienter til planlagte og akutte undersøgelser og operationer mandag til torsdag kl. 8 - 15 (onsdag til kl. 16) samt fredag kl. 8 - 14.30.

Øre-, næse- og halsklinikkens overlæger har akut døgnberedskab for egne opererede patienter mandag til torsdag. Akutberedskabet uden for disse tidspunkter varetages af Øre-, næse- og halsafdelingen, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus.