Praktiske oplysninger til pårørende

  • Af hensyn til medpatienterne kan du normalt ikke få besøg i afdelingen, men børn har mulighed for at have 1-2 forældre med sig i opvågningsfasen.
  • Dine pårørende kan ringe til Opvågningen på telefon 7842 0586 og høre hvordan du har det.
  • Vi giver ikke information til pårørende om operationen. Den skal gives af den opererende læge, hvis du har givet dit samtykke hertil.
  • Hvis du er vågen og har overskud, kan dine pårørende selv tale med dig i telefonen, ligesom du kan låne en telefon og ringe hjem.
  • Vi har døgnåbent fraset søndag fra kl. 23.00-07.00.

Bemærk venligst

  • Afdelingen er mobilfrit område