I Opvågningen arbejder vi løbende med udvikling af sygeplejen.

Akupunktur

Opvågningen tilbyder akupunktur mod kvalme, men kun til enkelte patienter. 

Akupunktur er en veldokumenteret behandling mod kvalme.

Blærescanning
I forbindelse med specialuddannelse som observations- og opvågningssygepleje udarbejdede vi et projekt om vandladningsproblemer efter bedøvelse og operation.

Dette har medført, at alle voksne patienter får scannet blæren, når de ankommer til Opvågningen og inden udskrivelse til sengeafdelingen.

Blæren scannes for at undgå varige gener ved for fuld blære.


Opvågningen råder over 2 musikhøjttalere, som bruges til positiv distraktion.