Intensiv varetager behandling og pleje af kritisk syge patienter, hvilket betyder, at patienten har behov for tættere observation og specialbehandling, som ikke kan gennemføres på et sengeafsnit.

Via specialudstyr observeres og behandles de påvirkede organfunktioner, f.eks. respiratorbehandling.

Afsnittet er specielt normeret, udstyret og indrettet til at varetage intensiv terapi på et  højt fagligt og teknologisk niveau. Plejen og behandlingen varetages af specialuddannede sygeplejersker og læger.

Der er en sygeplejerske per patient, som varetager al plejen omkring patienten.

Vi varetager vores pleje og behandling ud fra vores værdier og leveregler.

Vi lægger især vægt på en omsorgsfuld og professionel indstilling samt evnen til at hjælpe og støtte mennesker i svære situationer.

Information prioriteres højt, og personalet er altid klar til at svare på spørgsmål, således at såvel patienter som pårørende kan føle sig trygge under indlæggelsen på Intensiv.

Læs om:

Job og uddannelse

Pårørende

Vejledninger

Afsnitsledelse