Hvis der inden for det første døgn efter operationen opstår problemer, kan du kontakte os på tlf. 7842 3544 inden for afsnittets åbningstid, som er: 
Mandag til fredag: Kl. 07.30 - kl. 18.00.
 
Når afsnittet har lukket kan du henvende dig til Regionshospitalet Randers på tlf. 7842 0000. Omstillingen kan så sætte dig i kontakt med den vagthavende læge inden for aktuelle speciale.
 
Betjeningen af omstillingen overgår kl. 20 til Aarhus Universitetshospital. Det er derfor vigtigt, at du gør opmærksom på, at det er Regionshospitalet Randers, du er opereret på.
 
Opstår der problemer senere end det første døgn efter operationen, skal du henvende dig til din egen læge/vagtlægen.