Det er vigtigt, at du inden operationen har læst det informationsmateriale, der blev udleveret ved forundersøgelsen, eller sendt sammen med indkaldelsesbrevet.

I materialet orienteres bl.a. om fasteregler, medicin, hjemtransport og andre forholdsregler.

Se også vores vejledninger på hjemmesiden.

Du bør afsætte god tid til operationen, da dit ophold i afsnittet er afhængig af indgrebet, og hvor lang tid du skal observeres bagefter. Ofte går der 3-4 timer.
Vi bestræber os på at undgå unødig ventetid.

På grund af pladsforholdene og af hensyn til medpatienterne, kan pårørende desværre ikke opholde sig i Dagkirurgien – undtaget herfra er ledsagere til børn. Pårørende henvises til venteværelset.

Det er tilladt at benytte egen mobiltelefon på udvalgte områder under hensyntagen til medpatienter.

Hvordan forløber et ophold på Dagkirurgien?

  • Når du møder til operation, skal skanne dit sundhedskort ved skanneren i venteværelset.
  • Du bliver modtaget af en sygeplejerske som orienterer dig om dagens forløb og viser dig til rette med hensyn til evt. omklædning til hospitalstøj inden operationen.
  • På operationsstuen bliver du bedøvet (fuld bedøvelse eller rygmarvsbedøvelse) af narkosesygeplejersken og narkoselægen i fællesskab.
  • Når du er bedøvet, bliver du opereret.
  • I observationsafsnittet får du kontrolleret puls, vejrtrækning og evt. blodtryk regelmæssigt af sygeplejersken.
  • Du kan få smerter, afhængigt af operationstype og du vil blive behandlet med  tabletter, stikpiller eller indsprøjtning.
  • Kvalme eller opkastning optræder kun sjældent, da der altid gives forebyggende behandling.
  • Du får hurtigt noget at drikke og et let måltid.
  • Du får information om operationens forløb af enten den opererende læge eller sygeplejersken.
  • Inden du forlader afsnittet, vil du blive fuldt informeret om det videre forløb.

Eventuelt afbud
Bliver du, pga. sygdom/forkølelse, forhindret i at møde til det aftalte tidspunkt, bedes du kontakte os snarest muligt på tlf.: 7842 0430. Ellers står vi med en tom plads, som en anden patient kunne have haft gavn af. Vi vil så hjælpe dig med en ny tid.