Dagkirurgien er en selvstændig enhed under Operation og Intensiv.

Afsnittet varetager narkosetilsyn, behandling og pleje til dagkirurgiske patienter inden for det organkirurgiske, ortopædkirurgiske og gynækologiske speciale.

Personalet på Dagkirurgien består af et team af speciallæger, anæstesilæger og anæstesisygeplejersker, sygeplejersker, serviceassistenter, sekretærer og sekretærelever, sygeplejestuderende og serviceassistentelever.

Aldersfordelingen af patienter er fra 1 til ca. 80 år.
 
Patientflowet i afsnittet er gennemsnitligt ca. 25 patienter dagligt.

Personalet deltager i alle funktioner og opgaver i afsnittet, dog undtaget er den anæstesiologiske funktion, som varetages af afsnittets uddannede anæstesisygeplejersker.

Der er i afsnittet tilknyttet speciallæge i anæstesiologi. 

Afsnitsledelsen består af anæstesiologisk overlæge Anne Tøttrup Klith og konst. afdelingssygeplejerske Annette Johnsen.

De øvrige specialer har en overlæge/kontaktperson som samarbejdspartner til afsnitsledelsen. 

Dagkirurgien er organiseret og inddelt i 4 områder: 

Modtagelsen:
Består af en sygeplejerske, som modtager og forbereder dagens patienter til anæstesi og operation på Dagkirurgien.
Derudover er der også fire sekretærer, som varetager operationsbooking, telefonpasning, journalskrivning og skrivning af breve samt vagtplanlægning osv. 

Operationsstuen:
Består af sygeplejersker, som varetager forberedelse og assistance til operationer og anæstesisygeplejersker, som varetager anæstesi i samarbejde med en speciallæge i anæstesi.

Observationsafsnit:
Består af sygeplejersker, som varetager observation og pleje af  monitorerede patienter i opvågningsafsnittet, samt evt. umonitorerede patienter + 8 hvilestole. Sygeplejerskerne forbereder patienterne til udskrivelse.

De fysiske rammer
Afsnittet har reception med vente- og modtagelsesfaciliteter, 6 operationsstuer og observationsafsnit.