Hjemsendelsen sker først når:

  • Puls, vejrtrækning og evt. blodtryk har været stabilt igennem en længere periode.
  • Du ikke længere er påvirket efter bedøvelsen.
  • Dine smerter efter operationen er velbehandlede og kan klares med tabletter alene.
  • Du kan drikke uden problemer.
  • Din gangfunktion er helt sikker (afhængigt af operationstype).
  • Du er informeret om det forventede forløb derhjemme, og hvor du skal henvende dig ved problemer.

Hvordan sikres forløbet i hjemmet?
Der vil ofte være behov for at tage smertestillende midler i hjemmet i de første døgn efter visse operationer. Du skal selv sørge for indkøb af smertestillende medicin til dagen/dagene efter operationen.

Medicin til voksne:
Hvis du ikke har medicinen i forvejen, anbefaler vi, at du køber følgende:
1. Tabl. Pamol á 500 mg (kan også hedde Paracetamol).
    Hvis du køber 30 stk. har du nok.
    Dosis: 2 tabl. (1 gram) som indtages med ca. 6 timers interval.
2. Tabl. Ipren á 200 mg (kan også hedde Ibuprofen eller Burana).
    Hvis du køber 20 stk. har du nok.
    Dosis: 2 tabl. (400 mg) som indtages med ca. 8 timers interval.

Ved enkelte større operationer er ovenstående medicin ikke altid nok, hvorfor du vil få udleveret en recept på din medicin.

Medicin til børn:
Følg skrivelsen i indkaldelsesbrevet.

Der kan være lette eftervirkninger efter bedøvelsen og den smertestillende medicin, som f.eks. svimmelhed og døsighed. Derfor er det vigtigt, at der er en voksen person til stede indtil næste dag. Af samme grund frarådes bilkørsel og færden alene i trafikken i det første døgn efter bedøvelsen.

Inden hjemsendelsen gives der grundig besked om eventuelle særlige forhold i forbindelse med sår, forbindinger, fjernelse af tråde eller eventuel efterkontrol.

Du får et kort med telefonnummeret til Dagkirurgien. Du kan, på første hverdag efter din operation, kontakte afsnittet, hvis du har spørgsmål eller problemer, du har behov for at tale med os om.

Hvis indlæggelse alligevel bliver nødvendig
I ganske få tilfælde kan det blive nødvendigt alligevel at blive indlagt.

Årsagerne hertil er som oftest problemer med:

  • Behandling af uventede, stærke smerter.
  • Behandling af uventet opkastning eller kvalme.
  • Uventet langvarig operation.
  • Blødning efter operationen.