Personale på Dagkirurgien i Randers:

 • 1 afdelingssygeplejerske
 • Ca. 20 sygeplejersker
 • 1 klinisk vejleder
 • 4 serviceassistenter
 • 4 lægesekretærer

 
Vi er uddannelsessted for sygeplejestuderende, kursister fra anæstesiuddannelsen, medicinstuderende, lægesekretærelever og serviceassistentelever.

Der er udarbejdet et introduktionsprogram til nyt personale.

Værdier i afsnittet:

 • Respekt
 • Tryghed
 • Ledelse
 • Kvalitet
 • Fællesskabsfølelse
 • Trivsel

God sygepleje handler om, at patienten oplever kvalitet og service – oplever, at der er balance mellem forventninger og oplevelser.