Dagkirurgien er en specialeafdeling for kirurgiske indgreb inden for områderne:

• Ortopædkirurgi (knogler og led), herunder børn
• Gynækologi (kvindesygdomme)
• Organkirurgi (mave, tarm og bryst), herunder børn

Der foretages ca. 4.800 operationer om året på Dagkirurgien i Randers.

Alle operationer foretages af læger inden for de respektive specialer.